Animali Catanisi

Picchì a Catania, l'animali su cchiù Catanisi di nuattri. Macari i palummi, quannu caminunu s'annacunu.
Chi spacchiu arriri?

Camina alleggiu

Chi fazzu? M'abbiu?

Mangiate pesce azzurro

Occhiu vivu

 

 

Su questo sito usiamo i cookies. Navigandolo accetti.