Sekai no sukurin insatsu gurafikku korekushon : Saishin tekunikku ando toppu kurieita ni yoru sakuhinshu.